Shenzhen Stone Paper Enterprise Ltd.
Tel: +86-755-23095223 E-mail:service@stonepapersz.com

AvfallshanteringEn engångsartikel (även kallad engångsprodukt) avser en produkt avsedd för engångsbruk efter det att den återvinns eller är avsedd som fast avfall. Termen-disponibel påminner oss ofta om billighet och kortsiktighet snarare än medellång och långsiktig hållbarhet.

Vi gör stenpapper på ett miljövänligt sätt som inte skapar luftluftförorening och vattenförorening och vattenförorening. Genom fotokatalysens nedbrytningsprocess kan stenpapper återvinnas. Inga klor eller syror orsakas i sin tillverkningsprocess, och det färdiga stenpapper är helt giftfritt och är även livsmedelssäkert.

Efter bestrålning under solen finns det mycket stenpulver på stentpapperet, mikronstorlek av stenpulver, lätt absorption av värmehöjningstemperatur, låt stenpulver av gelningsmedel (plast) skada vattenånga och koldioxid som fragment.

Shenzhen Stone Paper har olika bortskaffande varor och engångsprodukter, såsom engångspåsar, matförpackningspapper, värmeförseglingspåsar och så vidare.

Food Wrapping Bag

Hotell bekvämligheter

Värmeförseglad väska
LEAVE_MESSAGE EMAIL_US

LEAVE_MESSAGE_PROMPT

RELATED_PRODUCTS