Shenzhen Stone Paper Enterprise Ltd.
Tel: +86-755-23095223 E-mail:service@stonepapersz.com

HuvudsändningFördelarna med Masterbatch

1. Masterbatch möjliggör bättre dispersion av pigmentet i produkten. Masterbatch är ett aggregat gjord genom att jämna en ultrakonstant mängd pigment jämnt in i ett harts. Vid tillverkningsprocessen av masterbatch måste pigmentet raffineras för att förbättra pigmentets dispergerbarhet och färgförmåga. Bäraren i den speciella färgmasternsatsen är densamma som produktens plasttyp och har en bra matchning. Pigmentpartiklarna kan dispergeras väl i produktens plast efter uppvärmning och smältning.

2. Det hjälper till att upprätthålla pigmentets kemiska stabilitet. När pigmentet används direkt, kommer pigmentet att genomgå vattenabsorption och oxidation under lagring och användning av pigmentet. När färgmasterbatchen framställs separerar hartsbäraren pigmentet från luften och vattnet, och pigmentets kvalitet kan förhindras under en lång tidsperiod.

3. Se till att produktens färg är stabil. Färgmasterbatchpartiklarna liknar hartspartiklarna och är mer praktiska och noggranna vid mätning. När de blandas, klibbar de inte behållaren, och blandningen med hartset är också likformig. Därför kan stabiliteten hos tillsatsmängden säkerställas, varigenom produktfärgen stabiliseras.

4. Skydda operatörernas hälsa. Pigment är i allmänhet pulverformiga och är lätta att flyga när de tillsätts och blandas. Inandning av människokroppen kommer att påverka operatörernas hälsa.

5. Håll miljön ren och fri från förorening.

6. Processen är enkel, lätt att byta färg, spara tid och råmaterial. Eftersom pigmenten direkt kommer i kontakt med luften under lagring och användning kan fuktabsorption, oxidation, klumpning etc. uppträda. Den direkta användningen kommer att orsaka färgpunkter på plastprodukternas yta. Färgen blir mörk, färgen blir lätt blekad, och dammet kommer dyka upp när det blandas, vilket kommer att påverka operatörernas hälsa. Färgmasterbatchen bearbetades mekaniskt under produktionsprocessen och pigmentet raffinerades. Pigmentet och hartsbäraren och dispergeringsmedlet blandas fullständigt för att isolera pigmentet från luft och fukt, vilket därigenom förbättrar pigmentets väderbeständighet, förbättrar pigmentets dispergerbarhet och färgförmåga och lyser färgtonen. Eftersom färgmängderbunken och hartspartiklarna är likformiga är de mer praktiska och noggranna vid mätning och vidhäftar inte behållaren vid blandning, vilket sparar tid för rengöring av behållaren och maskinen och de råmaterial som används för rengöring.


Kalciumkarbonat plus PE-blandningsbehandling.

Användningsområden:

Lämplig för en mängd olika produkter av polyetenprodukter, inklusive formsprutning, rör, formblåsning, plåt, plast, vävda väskor, färg av tyg, PE-tyg, plastnät, blåst film, gjuten film.
Environmental Masterbatch
LEAVE_MESSAGE EMAIL_US

LEAVE_MESSAGE_PROMPT

RELATED_PRODUCTS