Shenzhen Stone Paper Enterprise Ltd.
Tel: +86-755-23095223 E-mail:service@stonepapersz.com

Bläck inte lätt torrt? Offset Problem om RPD och RBD Paper?

Nedan finns rekommendationer gällande både RPD och RBD papper.

Väder: Fuktighet kan påverka hastigheten vid vilken bläck torr. Om det är en regnig dag och fuktighet tenderar att vara högre, kan det ta längre tid för bläcket att torka. Å andra sidan, om det skulle vara en solskensdag, där fuktigheten tenderar att vara lägre, krävs det för lätta utskriftsjobb endast ca 30 minuter innan du vänder om för att skriva ut. På andra dag ska det vara tungt utskriftsjobb 2 ~ 3 timmar kommer att krävas innan du skriver ut på baksidan.

Stackning: Ställ papperet för högt när det är tunga utskriftsjobb. Vi rekommenderar att utskriftsjobben hålls i staplar på ca 20 cm i höjd. Höjden kan minskas och ökas baserat om det är ett ljust eller tungt utskriftsjobb.

Härdningsmedel: Ofta läggs härdningsmedel i tryckfärger för att minska offsetproblem. Användning av härdningsmedel på stenpapper rekommenderas dock inte att använda härdningsmedel vid utskrift på både RPD och RBD-stenpapper.
RELATED_NEWS_EVENTS