Shenzhen Stone Paper Enterprise Ltd.
Tel: +86-755-23095223 E-mail:service@stonepapersz.com

Stenbolaget strategiskt samarbete betydelse

Med förändringen av den globala stenindustrin har Kina stenproducenter blivit fokus för utvecklingen. Stenindustrin, en av världens soluppgångsindustrier, har utvecklats snabbt de senaste två eller tre decennierna. Stenindustrin, en av världens soluppgångsindustrier, har utvecklats snabbt de senaste två eller tre decennierna.

Stone företagets strategiska samarbete betydelse

Genom strategiskt samarbete, sten pappersleverantörer ger stabil och snabb produktförsörjning för fastighetsprojekt och erhålla stabila produktionsorder. Fastighetsutvecklare och stenleverantörer kan också gemensamt optimera produktionsprocesser, tillverkningsteknik och sänka produktionskostnaderna och därmed minska inköpskostnaderna för fastighetsutveckling. Det strategiska samarbetet syftar till att minska utbudskedjan.

Under samarbetsprocessen har båda parter inrättat systematiskt och stort erfarenhet av datavetenskapligt samarbete, vilket har gett garantier för fastighetsutvecklingsföretag inom bostadsindustriisering och byggnadsstandardisering. För att bli en långsiktig strategisk partner för fastighetsutvecklare måste stenföretag etablera en komplett uppsättning tjänster och ledningssystem.

1. För det tidiga designsamarbetet. Leverantören måste upprätta en strategisk samarbetsdesignavdelning och en professionell designer. För att matcha projektstil, tonalitet och designkreativitetsstrategi är det nödvändigt att fördjupa design och stylistkommunikation och samordna användarinstruktioner och rekommendationer för nya produkter.
2. För kostnadskontrakt. Leverantörerna behöver inrätta ett strategiskt samarbete för kostnadshantering, och det finns professionella budgeterare som kan samarbeta med projektkostnadsavdelningen för att göra kostnadsbudget, kvantitetsstatistik och kontraktsundertecknande.
3. För samarbete av ingenjörsavdelningen och det allmänna paketet. Leverantören ska inrätta en strategisk samarbetsprojektledningsavdelning och en professionell projektledare som kan arbeta med projektingenjörsavdelningen, huvudentreprenören och tillsynen för att formulera en motsvarande bygghanteringsplan. Realisera integrerade systemtjänster och sömlös integrering.
RELATED_NEWS_EVENTS