Shenzhen Stone Paper Enterprise Ltd.
Tel: +86-755-23095223 E-mail:service@stonepapersz.com

Skulle någon vara orolig för att plastkomponenten är giftig i en deponi?

Som tidigare nämnts är vårt papper bildnedbrytbart, inte biologiskt nedbrytbart. HDPE är inte naturligt nedbrytbar eftersom dess molekylstruktur bryts ner med intensiteten av det naturliga UV-ljuset.

När HDPE molekylstruktur bryts ner, förlorar HDPE sin elasticitet och smuler i bitar som äggskal under tryck. Därför förstörs dess effektivitet.

Produktens hela nedbrytbarhet är giltig i deponier med deponeringsmiljö som består av avfallets vikt, konstant UV-exponering och naturlig växelverkan med andra avfall och kemiska reaktioner som finns i deponi etc.

Med vår Cradle to Cradle eller regenererande designcertifiering, som är det biometriska tillvägagångssättet för design av produkter och system, finns det knappast någon oro med avseende på den icke-toxiska HDPE-komponenten i deponi. Vår certifiering modellerar mänsklig industri på naturens processer som visar material som näringsämnen som cirkulerar i friska, säkra metabolism.

RELATED_NEWS_EVENTS