Shenzhen Stone Paper Enterprise Ltd.
Tel: +86-755-23095223 E-mail:service@stonepapersz.com

Testdata för stenpapper

1. Ett ton stenpapper kan rädda 20 träd.
2. Ett ton stenpapper kan spara 280Kw / H elektrisk energi.
3. Ett ton stenpapper kan spara 7480 gallons rent vatten.
4. Produktionen av stenpapper var endast 1/10 av den traditionella fiberfabriken.
5. Stenpappersproduktion behöver endast cirkulera kylvatten, det traditionella fiberpapperet ger en stor mängd avloppsvatten.

Testvillkor:
  • Förbränningsbärande gas: rent syre
  • Temperatur: 1150 ℃
  • Instrument: TCD (Bärgas: 200 ml / min)

Item

Unit

Wood Pulp Paper

Stone Paper

Wood-free Paper

Autotype Paper

Base Paper

RPD/RBD

SPN/ST

CO2 Release

g/g

1.339

1.350

1.066

0.964

1.168

Ccontent

%

36.52

36.81

29.07

26.28

31.86

H content

%

5.47

5.74

3.52

2.86

4.06


CO2 RELEASE